Haber Detayı
06 Mart 2014 - Perşembe 22:45 Bu haber 1096 kez okundu
 
Demet Evgar'ın çalışması ses getirdi
Uzun za­man­dır, To­hum Otizm Vak­fı­’nın ‘O­tiz­min Far­kın­da­yım, On­la­rın Ya­nın­da­yı­m’ kam­pan­ya­sı­na des­tek ve­ren ba­şa­rı­lı oyun­cu De­met Ev­gar, otizm­li ço­cuk­lar için bir ça­lış­ma­ya da­ha im­za at­tı.
Magazin Haberi
Demet Evgar'ın çalışması ses getirdi

Demet Ev­ga­r’­ın ço­cuk­lar için yap­mış ol­du­ğu çi­zim­ler def­ter ha­li­ne ge­ti­ril­di.

Ün­lü oyun­cu­nun ka­pak ta­sa­rım­la­rı ile ta­mam­la­nan özel def­ter­ler va­kıf  ya­ra­rı­na sa­tı­şa su­nul­du.

Pro­je hak­kın­da ko­nu­şan De­met Ev­gar, “O­tizm­li ço­cuk­lar­la ve on­la­rın kalp­le­riy­le yak­la­şık 5 yıl ön­ce ta­nış­tım. On­lar ba­na il­ham ol­du. Bu ça­lış­ma­dan do­la­yı çok mem­nu­nu­m” di­ye ko­nuş­tu.

GÜLDEN AVUÇ / BUGÜN İNTERNET SİTESİ

Kaynak: Editör:
Etiketler: Uzun, za­man­dır, To­hum, Otizm, Vak­fı­’nın, ‘O­tiz­min, Far­kın­da­yım, On­la­
Yorumlar
Haber Yazılımı