Haber Detayı
04 Şubat 2014 - Salı 14:00 Bu haber 779 kez okundu
 
'O mülk Oğulcan'a ait'
Bugüne kadar kazandığını gayrimenkule yatıran Seda Sayan, bundan sonra yatırımlarını oğlu Oğulcan’ın değerlendireceğini söyledi. Sayan, 12 milyon dolar değerindeki iki mülkünü oğluna verdiğini açıkladı.
Magazin Haberi
'O mülk Oğulcan'a ait'

Ün­lü sa­nat­çı Se­da Sa­yan, bir­kaç yıl ön­ce Eti­le­r’­de ün­lü ge­ce ku­lü­bü Şam­da­n’­ın mül­kü­nü 8.5 mil­yon do­la­ra sa­tın al­dı. Eti­le­r’­in en iş­lek ye­rin­de bu­lu­nan mülk, işa­dam­la­rı­nın da göz­de­siy­di. Hat­ta Fe­rit Şa­hen­k’­in kı­sa bir sü­re ön­ce Sa­ya­n’­dan bu mül­kü sa­tın al­mak is­te­di­ği de id­di­a edil­miş­ti. Ya­tı­rı­mı­nı her za­man gay­ri­men­ku­le ya­pan Sa­yan, bu mül­kü­nü el­den çı­kar­ma­yı ke­sin­lik­le dü­şün­me­di­ği­ni söy­le­di. Ün­lü sa­nat­çı, “O­ra­sı oğ­lu­mun. Oğul­can İtal­ya­’da iş­let­me oku­yor. Önü­müz­de­ki yıl dönecek ve işlerin başına geçecek. İs­ter sa­tar, is­ter iş­le­tir. Ne istiyorsa yap­sı­n”diye konuştu.

CİHANGİR’DE APARTMAN

Se­da Sa­ya­n’­ın eği­ti­mi­ni al­dı­ğı mes­le­ği ya­pa­bil­me­si için oğ­lu­na sun­du­ğu im­kan­lar bu­nun­la da bit­me­di. Ün­lü sa­nat­çı, Cihangir’de bulunan 3.5 milyon dolar değerindeki apart­ma­nın da oğlu Oğulcan Engin’in olduğunu söyledi. Her iki me­kan­da da oğ­lu­nun söz sa­hi­bi ola­ca­ğı­nı be­lir­ten ünlü sa­nat­çı, “Oğ­lum ya­şı kü­çük ol­ma­sı­na rağ­men çok ol­gun bir ço­cuk. Her şe­yin iyisini hak ediyor. Ser­ve­tim oğ­lu­ma fe­da ol­su­n” dedi.

GÜLDEN AVUÇ / BUGÜN İNTERNET SİTESİ

Kaynak: Editör:
Etiketler: Bugüne, kadar, kazandığını, gayrimenkule, yatıran, Seda, Sayan, bundan, sonra, y
Yorumlar
Haber Yazılımı